• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Equoral 100 mg, Vizidor Duo ja Milprazon tarneraskused

26.03.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas ravimi Equoral 100 mg pehmekapslid (toimeaine tsüklosporiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti maini 2021. Saadaval on teine sama toimeaine ja näidustusega ravim.

 

Müügiloa hoidja Bausch Health Ireland Limited esindaja teatas ravimi Vizidor Duo 5 mg/20 mg/ml silmatilgad, lahus (toimeained timolool ja dorsolamiid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni keskpaigani 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Krka, d.d., Novo mesto esindaja teatas veterinaarravimi Milprazon 2,5 mg/25 mg, 4 mg/10 mg ja 16 mg/40 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeained milbemütsiinoksiim ja prasikvanteel) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juunini 2021. Saadaval on teised sama toimeainete kombinatsiooni ja näidustusega ravimid.