• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Esomeprazole Actavis ja Memantine Ratiopharm tarneraskused

11.05.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Esomeprazole Actavis 20mg gastroresistentsed tabletid N28 (toimeaine esomeprasool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni lõpuni 2020. Saadaval on teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Ratiopharm GmbH esindaja teatas ravimi Memantine Ratiopharm 10mg õhukese polümeerikattega tabletid N28 (toimeaine memantiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti detsembrini 2020. Ravim on hetkel veel kättesaadav, samuti on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.