• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Farlutal, Furosemide Norameda ja Febrilek tarneraskused

15.01.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Farlutal 500 mg tablettide (toimeaine medroksüprogesteroon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti veebruari keskpaigani 2020. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Müügiloa hoidja UAB Norameda esindaja teatas ravimi Furosemide Norameda 10 mg/ml süste-/infusioonilahuse (toimeaine furosemiid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi alguseni 2020. Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval.

Müügiloa hoidja PharmaSwiss Ceska republika s.r.o esindaja teatas ravimi Febrilek 200 mg + 30 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeained ibuprofeen + pseudoefedriin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni lõpuni 2020. Saadaval on ibuprofeeni ja pseudoefedriini sisaldavad monopreparaadid, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks nõu pidama arsti või apteekriga.