• English
  • Eesti

Ravimite Ferrum Lek, Terbinafine Sandoz ja Theraflu NT tarneraskused

26.11.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Ferrum Lek 10 mg/ml siirup (toimeaine raud(III)hüdroksiid-polümaltoos kompleks). Tarneraskus kestab eeldatavasti 2021. aasta detsembri alguseni. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.
  • Terbinafine Sandoz 250 mg tabletid (toimeaine terbinafiin). Tarneraskus kestab eeldatavasti 2021. aasta detsembri lõpuni. Teised sama toimeaine sisaldusega alternatiivid on apteekides saadaval.

Müügiloa hoidja GlaxoSmithKline Dungarvan Limited esindaja teatas ravimi Theraflu NT 1000 mg + 4 mg + 60 mg + 30 mg suukaudse lahuse pulbri (toimeained paratsetamool, kloorfenamiin, pseudoefedriin ja dekstrometorfaan) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2021. aasta detsembri lõpuni. Saadaval on mitmed sama näidustusega alternatiivid, mille valiku osas peaksid patsiendid nõu pidama apteekriga.