• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Haloperidol Decanoate-Richter, Sildenafil-Ratiopharm 50 mg, Madeleine 3 mg/0,03 mg, Atorvastatin Actavis, Tambocor 100 mg ja Sab Simplex turustamine lõpetatakse

29.09.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Gedeon Richter Plc. esindaja teatas ravimi Haloperidol Decanoate-Richter 50 mg/ml süstelahus (toimeaine haloperidool) turustamise lõpetamisest. Teisi sama toimeaine ja näidustusega ravimeid saadaval ei ole. Ravimiamet ja müügiloa hoidjad teevad koostööd, et võimaldada sama toimeaine ja näidustusega ravimi kättesaadavus.

 

Müügiloa hoidja Ratiopharm GmbH esindaja teatas ravimi Sildenafil-Ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine sildenafiil) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas ravimi Madeleine 3 mg/0,03 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeained drospirenoon ja etünüülöstradiool) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teine sama toimeainete kombinatsiooni ja näidustusega ravim.

 

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Atorvastatin Actavis 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine atorvastatiin) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas ravimi Tambocor 100 mg tabletid (toimeaine flekainiid) turustamise lõpetamisest. Teisi sama toimeaine ja näidustusega müügiloaga ravimeid saadaval ei ole. Erandkorras on lubatud kasutada sama toimeaine ja näidustusega müügiloata ravimeid.

 

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Sab Simplex 19,19 mg/ml suukaudsed tilgad, suspensioon (toimeaine simetikoon) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.