• English
  • Eesti

Ravimite Inspra 25 mg ja 50 mg ning Fraxiparine tarneraskus

15.03.2016
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG teatas ravimite Inspra 25 mg ja 50 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine eplerenoon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi lõpuni. Teisi eplerenooni sisaldavaid ravimeid Eestis ei turustata. Patsiendid peaksid vajadusel konsulteerima arstiga.

Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Limited teatas ravimi Fraxiparine 7600 RÜ anti-Xa süstelahus süstlis (toimeaine nadropariin) tarneraskusest, mille eeldatav kestus on aprilli lõpuni. Apteekides on jätkuvalt saadaval Fraxiparine 2850 RÜ, 3800 RÜ ja 5700 RÜ süstalahused.