• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Keytruda 50 mg ja Losartan Hydrochlorothiazide Actavis turustamine lõpetatakse

15.08.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas ravimi Keytruda 50 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulbri (toimeaine pembrolizumab) turustamise lõpetamisest. Saadavale jääb Keytruda 25 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat.

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Losartan Hydrochlorothiazide Actavis 50 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeained losartaan ja hüdroklorotiasiid) turustamise lõpetamisest. Teised samade toimeainete sisaldusega ravimid on saadaval.