• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Lorans 1 mg, Regaine 50 mg/ml, Cardura XL 4 mg ja Arava 20 mg tarneraskused

18.06.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Medochemie Ltd. esindaja teatas ravimi Lorans 1 mg tablettide (toimeaine lorasepaam) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuli teise nädalani 2019. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Müügiloa hoidja McNeil Healthcare (Ireland) Limited esindaja teatas ravimi Regaine 50 mg/ml nahalahuse (toimeaine minoksidiil) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti septembri lõpuni 2019. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid vajadusel konsulteerima arsti või apteekriga.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Cardura XL 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeaine doksasosiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti augusti keskpaigani 2019. Ravim on praegu veel apteekides saadaval, samuti on saadaval sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjalt.

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Deutschland GmbH esindaja teatas ravimi Arava 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine leflunomiid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuli keskpaigani 2019. Ravim on praegu veel apteekides saadaval, samuti on saadaval Arava 10 mg tabletid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks vajadusel ühendust võtma oma arstiga.