• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Noxafil, Seretide Diskus 500 ja Alkeran tarneraskused

04.10.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas ravimi Noxafil 40 mg/ml suukaudse suspensiooni (toimeaine posakonasool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti novembri lõpuni 2019. Noxafil 100 mg gastroresistentsed tabletid on saadaval. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

 

Müügiloa hoidja GlaxoSmithKline (Ireland) Limited esindaja teatas ravimi Seretide Diskus 500, annustatud inhalatsioonipulbri 50 mcg + 500 mcg/annuses (toimeained salmeterool ja flutikasoon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari keskpaigani 2020. Ravim on praegu veel apteekides saadaval ning ravimi laovaru jätkub hinnanguliselt detsembrini. Saadaval on ka samade toimeainete sisaldusega ravim teiselt tootjalt.

 

Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Limited esindaja teatas ravimi Alkeran 2 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine melfalaan) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari alguseni 2020. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.