• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Paclitaxel Kabi, Daunoblastina, Bortezomib Actavis ning Controloc 20 mg ja 40 mg tarneraskused

26.04.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. esindaja teatas ravimi Paclitaxel Kabi 6 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi 100 ml N1 (toimeaine paklitakseel) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Saadaval on pakend suurusega 50 ml N1 ning sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjalt.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Daunoblastina 20 mg süstelahuse pulbri ja lahusti (toimeaine daunorubitsiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti oktoobri alguseni 2019. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata.

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Bortezomib Actavis 3,5 mg süstelahuse pulbri (toimeaine bortesomiib) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai keskpaigani 2019. Saadaval on sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjalt.

Müügiloa hoidja Takeda GmbH esindaja teatas ravimite Controloc 20 mg ja 40 mg gastroresistentsete tablettide (toimeaine pantoprasool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai lõpuni 2019. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.