• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Pantoprazol-ratiopharm 40 mg, Alenotop ning Midiana turustamine lõpetatakse

18.06.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Ratiopharm GmbH esindaja teatas ravimi Pantoprazol-ratiopharm 40 mg gastroresistentsete tablettide (toimeaine pantoprasool) turustamise lõpetamisest. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. esindaja teatas ravimi Alenotop 70 mg tablettide (toimeaine alendroonhape) turustamise lõpetamisest. Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on saadaval.

Müügiloa hoidja Gedeon Richter Plc. esindaja teatas ravimi Midiana 3 mg + 0,03 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeained drospirenoon ja etünüülöstradiool) turustamise lõpetamisest. Teised samade toimeainete sisaldusega ravimid on saadaval.