• English
  • Eesti

Ravimite Pegintron 80 mcg ja Pegintron 150 mcg, Diclofenac-ratiopharm uno ning Candesartan HCT Actavis turustamine lõpetatakse

20.11.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas ravimite Pegintron 80 mcg ja Pegintron 150 mcg süstelahuse pulbri ja lahusti (toimeaine alfa-2b-peginterferoon) turustamise lõpetamisest. Praegu on veel kättesaadavad Pegintron 100 mcg ja 120 mcg, kuid pärast partiide säilivusaja lõppemist 2019. aasta kevadel plaanib müügiloa hoidja ka nende tugevuste turustamise lõpetada. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, kuid samadel näidustustel kasutatavad ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Ratiopharm GmbH esindaja teatas ravimi Diclofenac-ratiopharm uno 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide N20 (toimeaine diklofenak) turustamise lõpetamisest. Ravimi laovarust jätkub ligikaudu 1,5 kuuks. Saadaval on ka sama ravim pakendis N50, mille turustamist jätkatakse ligikaudu 5-6 kuud, kuni laovarude lõppemiseni. Teise tootja sama toimeaine sisaldusega ravim on jätkuvalt apteekides saadaval.

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Candesartan HCT Actavis 16 mg + 12,5 mg tablettide (toimeained kandesartaan ja hüdroklorotiasiid) turustamise lõpetamisest. Apteekides on saadaval teised samade toimeainete sisaldusega ravimid.