• English
  • Eesti

Ravimite Protopic ja Primovist tarneraskused

23.10.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja LEO Pharma A/S esindaja teatas ravimi Protopic 0,1% ja 0,03% salvi (toimeaine takroliimus) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti novembri lõpuni 2018. Ravimid on praegu veel apteekides saadaval. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks vajadusel ühendust võtma oma raviarstiga.

Müügiloa hoidja Bayer AG esindaja teatas ravimi Primovist 0,25 mmol/ml süstelahuse süstlis (toimeaine gadokseethape) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti detsembri lõpuni 2018. Teisi sama toimeainet sisaldavaid kontrastaineid Eestis ei turustata.