• English
  • Eesti

Ravimite Rosuvastatin Actavis 20 mg N60 ja Differin 1 mg/g kreemi turustamine lõpetatakse

26.10.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Rosuvastatin Actavis 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide N60 (toimeaine rosuvastatiin) turustamise lõpetamisest Eestis. Ravim on praegu veel apteekides kättesaadav, samuti on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.

Müügiloa hoidja Galderma International esindaja teatas ravimi Differin 1 mg/g kreemi (toimeaine adapaleen) turustamise lõpetamisest Eestis. Ravim on praegu veel apteekides saadaval. Jätkuvalt on kättesaadav sama toimeaine sisaldusega Differin geel.