• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Sustanon, Maxalt ja Medofloxine 200 mg tarneraskused

15.04.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Limited esindaja teatas ravimi Sustanon 250 mg/ml süstelahuse (toimeaine testosteroon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti aprilli lõpuni 2019. Ravim on praegu veel apteekides saadaval, samuti on saadaval sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjalt.

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme OÜ teatas ravimi Maxalt 10 mg suukaudse lüofilisaadi (toimeaine risatriptaan) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni alguseni 2019. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, kuid samal näidustusel kasutatavad ravimid on saadaval. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Müügiloa hoidja Medochemie Ltd. esindaja teatas ravimi Medofloxine 200 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine ofloksatsiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni keskpaigani 2019. Apteekides on saadaval sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjalt.