• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite täiendavad riskivähendamise meetmed nüüd veebis leitavad

15.12.2016
Printer-friendly version

Täiendavad riskivähendamise meetmed on nüüd leitavad Ravimiameti veebis "Inimestel kasutatavad ravimid > Ravimiohutus > Täiendavad riskivähendamise meetmed". Tabelisse on koondatud kehtivad riskivähendamise materjalid ja ohutusalased teabekirjad lihtsustamaks ohutusalase teabe kättesaadavust. Kõiki saadetud ohutualaseid teabekirju on võimalik ka edaspidi leida "Inimestel kasutatavad ravimid > Ravimiohutus > Ohutusalased teabekirjad".

Riskivähendamise materjalid vastavad oma sisult ravimi omaduste kokkuvõttele, neis juhitakse tähelepanu teatud ohutusprobleemi(de)le ning antakse juhised ravimi ohutumaks kasutamiseks ja riskide vähendamiseks. Ravimi määramisel tuleb materjalidega arvestada.

Materjale on võimalik alla laadida ja välja trükkida ning vajadusel patsiendile anda. Müügiloa hoidjal on endiselt kohustus materjalid edastada tervishoiutöötajatele kas otsekontakti või e-posti teel.