• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Temozolomide Teva, Emzok, Perindopril/Amlodipine Teva, Duloxetine Sandoz, Donepezil Orion ja Ipraalox turustamine lõpetatakse

27.07.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest:
• Temozolomide Teva 250 mg kõvakapslid (toimeaine temosolomiid). Saadaval on sama toimeaine, kuid väiksema toimeaine sisaldusega ravimid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.
• Emzok 50 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid (toimeaine metoprolool). Teised sama ravimvormi ja toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. esindaja teatas ravimi Perindopril/Amlodipine Teva 10 mg + 10 mg tabletid (toimeained perindopriil ja amlodipiin) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teised sama ravimvormi ja toimeainete kombinatsiooniga ravimid.

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas ravimite Duloxetine Sandoz 30 mg gastroresistentsete kõvakapslite (toimeaine duloksetiin) ja Duloxetine Sandoz 60 mg gastroresistentsete kõvakapslite (toimeaine duloksetiin) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teised sama ravimvormi ja toimeaine sisaldusega ravimid.

Müügiloa hoidja Orion Corporation esindaja teatas ravimi Donepezil Orion 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine donepesiil) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teised sama ravimvormi ja toimeaine sisaldusega ravimid.

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ esindaja teatas ravimi Ipraalox 20 mg gastroresistentsete tablettide (toimeaine pantoprasool) turustamise lõpetamisest. Saadaval on teised sama ravimvormi ja toimeaine sisaldusega ravimid.