• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Thyrozol 10 mg, Xanax 0,5 mg, Cordarone ja Nuvaring tarneraskused

13.01.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Merck Serono SIA esindaja teatas ravimi Thyrozol 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine tiamasool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari lõpuni 2020. Ravim on praegu veel apteekides saadaval, samuti on saadaval Thyrozol 5 mg tabletid.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Xanax 0,5 mg tablettide N30 (toimeaine alprasolaam) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti aprilli alguseni 2020. Saadaval on N100 pakend ning teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ teatas ravimi Cordarone 200 mg tablettide (toimeaine amiodaroon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari lõpuni 2020. Ravim on praegu veel saadaval, samuti on saadaval teine sama toimeaine sisaldusega ravim.

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas ravimi Nuvaring 120 mcg + 15 mcg/24h vaginaalravivahendi (toimeained etonogestreel + etünüülöstradiool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari lõpuni 2020. Saadaval on samal näidustusel kasutatavad suukaudsed ravimid, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.