• English
  • Eesti

Ravimite Thyrozol 5 mg ning Sandimmun Neoral 25 mg ja 100 mg tarneraskused

04.10.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja MERCK KgaA esindaja teatas ravimi Thyrozol 5 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine tiamasool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti oktoobri lõpuni 2018. Ravim on praegu apteekides saadaval, samuti on kättesaadavad Thyrozol 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid, mille saab poolitada kaheks võrdseks annuseks. Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata.

Müügiloa hoidja SIA "Novartis Baltics" esindaja teatas ravimi Sandimmun Neoral 25 mg ja 100 mg pehmekapslite (toimeaine tsüklosporiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 23. novembrini 2018. Ravimid on praegu veel apteekides saadaval, samuti on apteekides kättesaadavad sama toimeaine sisaldusega Equoral pehmekapslid.