• English
  • Eesti

Ravimite Timosan ja Oxcarbazepine Teva tarneraskused

17.12.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Santen Oy esindaja teatas ravimi Timosan 1 mg/g silmageeli (toimeaine timolool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi teise pooleni 2019. Ravim on praegu veel apteekides saadaval, samuti on saadaval sama toimeainega silmatilgad. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et võimaldada tarneraskuse perioodil erandkorras müügiloata timolooli silmageeli kasutamist Eestis.

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. esindaja teatas ravimite Oxcarbazepine Teva 300 mg ja 600 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine okskarbasepiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsini 2019. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.