• English
  • Eesti

Ravimite Valcyte 450 mg, Medikinet 5 mg ja Medikinet XL 5 mg ning Regaine 20 mg/ml turustamine lõpetatakse

16.01.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Roche Eesti OÜ teatas ravimi Valcyte 450 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine valgantsikloviir) turustamise lõpetamisest. Saadaval on sama toimeaine sisaldusega ravim teiselt tootjalt.

Müügiloa hoidja Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG esindaja teatas ravimi Medikinet 5 mg tablettide ja Medikinet XL 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavate kõvakapslite (toimeaine metüülfenidaat) turustamise lõpetamisest. Saadaval on Medikinet 10 mg tabletid, mille saab poolitada võrdseteks annusteks, ning metüülfenidaati suuremas annuses sisaldavad pikatoimelised ravimid.

Müügiloa hoidja McNeil Products Limited esindaja teatas ravimi Regaine 20 mg/ml nahalahuse (toimeaine minoksidiil) turustamise lõpetamisest. Jätkuvalt on saadaval Regaine 50 mg/ml nahalahus, teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata.