• English
  • Eesti

Ravimite Yellox, Prednisolon-Richter ja Diphereline tarneraskused

26.11.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Bausch Health Ireland Limited esindaja teatas ravimi Yellox 0,9 mg/ml silmatilkade (toimeaine bromofenak) tarneraskusest, mis lõpeb eeldatavasti 2022. aasta veebruaris. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.  

Müügiloa hoidja Gedeon Richter Plc. esindaja teatas ravimi Prednisolon-Richter 5 mg tablettide (toimeaine prednisoloon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2022. aasta jaanuari lõpuni. Ravim on praegu veel apteekides saadaval. Teisi sama toimeaine sisaldusega suukaudseid ravimeid Eestis ei turustata. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad otsivad võimalusi, et tagada tarneraskuse perioodil erandkorras sama toimeaine ja ravimvormiga müügiloata ravimi kasutamine.

Müügiloa hoidja First Pharma OÜ esindaja teatas ravimi Diphereline 11,25 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulbri ja lahusti (toimeaine triptoreliin) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Sama toimeaine sisaldusega alternatiiv müügiloa hoidjalt Ipsen Pharma on saadaval.