• English
  • Eesti

Ravimite Zinnat, Integrilin ja Triveram tarneraskused

23.01.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Glaxo Group Ltd. teatas ravimi Zinnat 25 mg/ml suukaudse suspensiooni graanulite (toimeaine tsefuroksiim) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi alguseni. Ravim on hetkel veel apteekides saadaval. Teisi samas ravimvormis tsefuroksiimi sisaldavaid ravimeid Eestis ei turustata, saadaval on tsefuroksiimi sisaldavad tabletid ja süstelahused erinevatelt tootjatelt.

Müügiloa hoidja Glaxo Group Ltd. teatas ravimi Integrilin 0,75 mg/ml infusioonilahuse (toimeaine eptifibatiid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni alguseni. Müügiloa hoidja kinnitusel ei puuduta tarneraskus Integrilin 2 mg/ml süstelahust, mis on jätkuvalt saadaval.

Müügiloa hoidja Les Laboratoires Servier teatas ravimi Triveram 20mg/10mg/10mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeained atorvastatiin, perindopriil ja amlodipiin) tarneraskusest, mille eeldatav kestus pole hetkel teada. Ravim on veel apteekides saadaval, samuti on saadaval Triveram 20mg/10mg/5mg tabletid, Triveram 20mg/5mg/5mg tabletid ja Triveram 40mg/10mg/10mg tabletid.