• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimitootjate toetused arstidele ja apteekritele 2006. aastal

29.05.2007
Printer-friendly version

 

Reklaamiaruande esitamise kohustus tuleneb 1. märtsil 2005 jõustunud Ravimiseadusest. Seega nimetatud aruanded laekuvad Ravimiametile alates aastast 2006.

Ravimiseaduse §83 lõike 6 kohaselt peab ravimi müügiloa hoidja esitama iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelmisel aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning allahindluste kohta.

Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest, 2006

Täpsem info Ravimiameti telefonil 7374140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee .