• English
  • Eesti

Riigihanked

05.05.2021
Printer-friendly version

Ravimiamet viib läbi väikeostu kohvimasinate tooraine ja hooldustarvikute hankimiseks.

Hanke eesmärgiks on leida koostööpartner, kellega sõlmida leping kohvimasinate tooraine ja hooldustarvikute ostmiseks 24 kuuks.

Täpsema pakkumuskutse saamiseks andke enda huvist teada e-posti aadressil hanked@ravimiamet.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.05.2021 kell 16:00.

Lisainfot saab Ravimiameti üldosakonna juhataja Elina Savilt telefonil 737 4140 või e-postil hanked@ravimiamet.ee

________

Ravimiamet viib läbi väikeostu andmekandjate äraveo ja hävitamise hankimiseks.

Hanke eesmärgiks on leida koostööpartner, kellega sõlmida leping andmekandjate äraeveo ja hävitamise teenuse ostmiseks 36 kuuks.

Täpsema pakkumuskutse saamiseks andke enda huvist teada e- posti aadressil hanked@ravimiamet.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.05.2021 kell 13:00.

Lisainfot saab Ravimiameti üldoskanna haldusspetsialist Nevel Lindelt telefonil 737 4141 või e- postilt hanked@ravimiamet.ee

 

 

 

Ravimiametis korraldatakse riigihankeid vastavalt Riigihangete seadusele lähtudes Ravimiameti hankekorrast.

Ravimiameti poolt korraldatud riigihangete kohta saab infot riikliku riigihangete registri koduleheküljelt.

Ravimiameti 2021. a hankeplaan