• English
  • Eesti

Riigihanked

11.10.2021
Printer-friendly version

Ravimiamet viib läbi väikeostu labori puhta vee ja veepehmenduse moodulite hankimiseks.

Hanke eesmärgiks on välja vahetada olemasolevas labori veepuhastussüsteemis puhta vee tootmise moodul ning lisada toitevee pehmendusmoodul.

Pakkumuskutse ja lisainformatsioon Ravimiameti üldosakonna juhataja Elina Savilt e-postil hanked@ravimiamet.ee või telefonil 737 4140.

Pakkumusi ootame hiljemalt 25. oktoobril 2021 kell 12:00 e-postile hanked@ravimiamet.ee.

______________

Ravimiametis korraldatakse riigihankeid vastavalt Riigihangete seadusele lähtudes Ravimiameti hankekorrast.

Ravimiameti poolt korraldatud riigihangete kohta saab infot riikliku riigihangete registri koduleheküljelt.

Ravimiameti 2021. a hankeplaan