• English
  • Eesti

Riigihanked

30.09.2020
Printer-friendly version

Ravimiamet otsib koostööpartnereid peagi valmiva uuenenud ravimiregistri tutvustamiseks sotsiaalmeedias ning erinevatel avalikel ekraanidel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.10.2020 kell 15.00. Pakkumused palume saata e-posti aadressile hanked@ravimiamet.ee

Hankedokumendid ja lisainfo Ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarapilt e-postil kristi.sarap@ravimiamet.ee või telefonil 737 4140.

 

 

 

Ravimiametis korraldatakse riigihankeid vastavalt Riigihangete seadusele lähtudes Ravimiameti hankekorrast.

Ravimiameti poolt korraldatud riigihangete kohta saab infot riikliku riigihangete registri koduleheküljelt.

Ravimiameti 2020. a hankeplaan