• English
  • Eesti
UudisedUudised

Riik saab tulevikus paremini hinnata muutusi ravimite kättesaadavuses

03.07.2020
Printer-friendly version

Täna, 3. juunil avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri määruse nr 27 „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord“ muudatus, mille tulemusel on riigil võimalik hinnata muutusi ravimite kättesaadavuses ning võtta tarneraskuste ennetamiseks kiiresti kasutusele asjakohased meetmed.

Kui varasemalt esitas ravimite hulgimüügiettevõte Ravimiametile kord kvartalis koondaruande eelneva ajaperioodi jooksul hangitud, väljastatud ja laos olevate ravimite kohta, siis üleriigilise eriolukorra ajal kohustati suuremaid hulgimüüjaid esitama laoseisu aruannet igal tööpäeval. Aruandekohustuse tihedamaks muutmise praktika osutus kasulikuks, kuna pidev ülevaade ravimite laoseisude kohta võimaldas vältida mitme ravimi tarneraskustesse sattumist ning oli ja on vajalik Ravimiametile ravimite kättesaadavuse juhtimisel.

Kujunenud olukorras, kus väga paljud riigid, ka Eesti, on COVID-19 pandeemiast põhjustatud hädaolukorras või hädaolukorra ohus, ei ole majanduse stabiliseerumine pärast globaalset eriolukorda ettearvatav. Võimalik, et ravimite vajadus suureneb ootamatult ning tarned võivad takerduda seoses häiretega transiidikoridorides või logistikas, mistõttu on vajalik iganädalane andmevoog ravimite laoseisu kohta Eestis. Ravimite kättesaadavuse tagamiseks võib vajalikuks osutuda tavapärasest erinevate meetmete rakendamine.

Seetõttu kohustatakse hulgimüügi tegevusloa omajaid, kelle eelmise aasta osakaal ravimiturul moodustab vähemalt 10% inimestel kasutatavate ravimite turumahust, esitama iganädalaselt Ravimiametile laoseisu, et riik saaks mõistlikult hinnata muutusi ravimite kättesaadavuses.

Määruse muudatus ei mõjuta müügiloa hoidjate kohustust turustada ravimeid vastavalt ravivajadusele. Samuti jääb müügiloa hoidjatele endiselt kohustus teatada Ravimiametile vähemalt kaks kuud varem ravimi Eestis turustamise katkestusest või lõpetamisest. Ravimiamet avaldab teate ravimi turustamise kohta viivitamata oma veebilehel.

Muudetud määrus on leitav siit.

Muudatused jõustuvad 6. juulil 2020.