• English
  • Eesti
UudisedUudised

Seadmest VITJAZ ja selle reklaamist ajalehtedes

29.11.2005
Printer-friendly version

 

15. novembri "Terviselehes" on ilmunud reklaam Valgevenes toodetud seadme VITJAZ kohta, mida soovitatakse inimestele koduseks raviks terve rea erinevate haiguste puhul. On teateid, et seda ja analoogilisi seadmeid on reklaamitud ka teistes ajalehtedes ja ajakirjades. Samuti võidakse neid pakkuda n.ö. 'ukselkaubitsejate' poolt.
 

Sellega seoses teatab Ravimiamet, et seda Valgevenes toodetud ja analoogilisi Venemaal toodetud seadmeid pakutakse Eesti turul ebaseaduslikult.
 

Reklaamteate lõpus avaldatud väide toote sertifitseerimise kohta Saksamaal ja Lätis ei vasta tõele.
 

- Ravimiameti käsutuses olev Saksamaal välja antud sertifikaat ei käsitle selle seadme raviomadusi, vaid Venemaal toodetud analoogilise seadme lõppkontrolli kvaliteeti. Seega seda, et toote lõppkontroll valmistajaettevõttes on sellise kvaliteediga, et tooteliinilt väljuvad tooted vastavad etteantud tootemudelile. See sertifikaat ei määratle, kas toodetud seadme kasutamisest inimesele kasu või kahju peaks sündima või on see hoopis toimeta.
 

- Läti Vabariigis ei ole asutusi, mil oleks õigust meditsiiniseadmeid sertifitseerida. Läti turujärelvalveasutus on andnud loa seadet soetada üksikutel meditsiinitöötajatel kasutamiseks oma erialases töös. Sisuliselt tähendab see eksperimentaalset kasutamist, lisaks sellele ülalnimetatud asutuse väga skeptilist suhtumist toote ravitoimesse. See ei tähenda luba sedasama seadet levitada teistes Euroopa Liidu liikmesriikides peale Läti, veel enam otse elanikkonnale müüa.
 

Toote reklaam omab paari üldlevinud nn. 'imemasina' reklaami tunnust:

1. Seade väidetakse ravivat suurt hulka väga erinevaid patoloogiaid, mis kõik kokku on liiga ilus, et tõsi olla;

2. Ravitoime reklaam põhineb mitte teaduslikel andmetel, vaid üksikute 'abisaanute' tunnistustel.
 

Ravimiametil ei ole andmeid, et mõnele Euroopa Liidu järelvalveasutusele oleks esitatud piisavalt veenev tõendusmaterjal toote reklaamis esitatud raviomaduste kohta.

Ei ole praegu ka andmeid, et selle seadme toimet kahjulikuks lugeda, välja arvatud juhul, kui tootereklaami usaldav inimene jätab õigeaegselt arsti poole pöördumata.
 

Seda tüüpi seadmetel võib teatud juhtudel ja teatud haiguste puhul ka ravitoime olla, kuid siis sõltub see pigem patsiendi usu kangusest seadme ravitoimesse kui seadme enda toimest. Sellise usu olemasolul mobiliseerib seadme kasutamine inimese loomulikke ressursse, aidates sel viisil kaasa haiguse taandumisse või leevenemisesse. Siiski tuleb olla ettevaatlik, et mitte hilineda professionaalselt meditsiinitöötajalt abi küsimisega, kui inimese loomulikest ressurssidest haiguse taandumiseks ei piisa.

 

Täiendav info:
Ravimiamet tel 7 374 140 või info@ravimiamet.ee