• English
  • Eesti
UudisedUudised

Selgitus ravimiseaduse § 45 p 9 kohta

23.11.2007
Printer-friendly version

 

Ravimiameti otsusega karistati apteegiteenust osutavat osaühingut ravimiseaduse § 45 punkti 9 rikkumise eest rahatrahviga põhjusel, et Ravimiameti inspektsiooni ajal ei olnud osaühingu apteekides kättesaadav piirhinnast madalama hinnaga ravim „Ranisan“ (toimeaine ranitidiin). Nimetatud apteekides oli müügil samasse piirhinnagruppi kuuluv ravim „Raniberl“ (toimeaine ranitidiin), mille hind oli ranitidiini preparaatidele sotsiaalministri kehtestatud piirhinnast kõrgem.

Osaühing esitas Ravimiameti väärteootsusele kaebuse Tartu Maakohtule. Viimane nõustus Ravimiameti seisukohtadega ravimiseaduse § 45 punkti 9 osas ja jättis otsuse karistamise kohta muutmata. Seejärel esitas osaühing kaebuse Riigikohtule. Kuna Riigikohus jättis kassatsiooni menetlusse võtmata, on Ravimiameti seisukoht nimetatud sätte osas lõplik.

Ravimiseaduse § 45 punkti 9 kohaselt on apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja kohustatud tagama nende ravimite müügil, millele on kehtestatud ravikindlustuse seaduse alusel piirhind, igast piirhinnagrupist vähemalt ühe piirhinnaaluse ravimpreparaadi müügiloleku.

Eeltoodud säte tähendab, et juhul, kui müüakse mõnda piirhinnagruppi kuuluvat toimeainet sisaldavat ravimpreparaati, tuleb apteegiteenuse osutamise tegevusloa omajal tagada, et alati oleks müügil vähemalt üks sama toimeainet sisaldav ravimpreparaat, mille hind on kehtestatud piirhinnast madalam või sellega võrdne (konkreetsel juhul, kui apteeki oli turustamiseks hangitud „Raniberl“, oleks pidanud samal ajal patsientidele kättesaadav olema ka „Ranisan“).