• English
  • Eesti
UudisedUudised

SOS pillid (hädaabi rasestumisvastased ravimid) alates 1. septembrist 2003 käsimüügis

10.05.2004
Printer-friendly version

 

Toimeaine levonorgestreel

ATC-kood. G03AC03

NorLevo (Laboratoire HRA Pharma - esindaja Eestis on Nycomed Sefa)

Postinor (Gedeon Richter)

Ravimiamet otsustas pärast põhjalikku ekspertiisi ja konsulteerimist naistearstide ja ravimitootjatega viia alates 1. septembrist 2003. a. levonorgestreeli sisaldavad hädaabi rasestumisvastased ravimid (SOS pillid) käsimüügiravimite nimekirja. Hetkel on Eestis registreeritud kaks sellist ravimit – NorLevo ja Postinor.

SOS pillide (hädaabi rasestumisvastaste ravimite) kasutamine on näidustatud raseduse erakorraliseks vältimiseks 72 tunni jooksul pärast suguühet, juhul kui ei kasutatud rasestumisvastaseid vahendeid või mehhaaniline rasestumisvastane vahend purunes.

Sellised olukorrad on näiteks:

ˇ         kondoomi purunemine või mahalibisemine;

ˇ         kombineeritud rasestumisvastaste tablettide unustamine (2 ja enam tabletti järjest);

ˇ         süstitava depoovahendi (medroksüprogesteroonatsetaat) uue annuse hilinemine 2 või enam nädalat;

ˇ         spermitsiidi koguse või ajalimiidiga eksimine;

ˇ         vägivaldse seksuaalvahekorra järgselt.

Levonorgestreeli sisaldavaid SOS pille võib ühe menstruaaltsükli jooksul kasutada vaid korra.

SOS pillide kasutamisse tuleb suhtuda kui erakorralisse rasestumisvastasesse meetodisse. Mitte mingil juhul ei asenda need regulaarselt kasutatavat rasestumisvastast meetodit.

SOS pillid ei taga alati rasestumise vältimist, seda eriti juhul, kui esineb kahtlusi vahekorra täpse toimumisaja suhtes.

SOS pillid ei aita vältida haigestumist sugulisel teel levivatesse haigustesse.

Kui on osutunud vajalikuks kasutada SOS pille, tuleb järgnevalt külastada naistearsti, perearsti või noortenõustajat, kes annavad nõu edasise rasestumisvastase meetodi osas.

Apteekritel on senisest suurem roll anda ravimikasutajatele asjakohast informatsiooni. Ravimitootjad on koostöös Eesti Pereplaneerimise Liiduga koostanud täiendava infovoldiku, mida apteegist koos ravimiga väljastama hakatakse. Ravimikasutaja jaoks on väga oluline enne SOS pilli kasutamist tutvuda nii voldiku kui pakendi infolehega. Täiendavat informatsiooni saab alati ka Ravimiametist, Eesti Pereplaneerimise Liidust ja ravimitootjatelt (Gedeon Richter ja Laboratoire HRA Pharma).

 

Ravimiamet

Eesti Pereplaneerimise Liit