• English
 • Eesti
UudisedUudised

Tähtaeg pikenenud: otsime oma järelevalveosakonda inspektsioonibüroo spetsialisti

15.09.2021
Printer-friendly version

Otsime oma meeskonda järelevalveosakonda inspektsioonibüroo spetsialisti, kes soovib panustada ravimikäitlejate nõustamisse ja järelevalvesse ning luua uute digilahenduste kaudu võimalusi ravimivaldkonna ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks ja tegevuslubade andmebaasi töö lihtsustamiseks.

Töö sisuks on:

 • ravimikäitlejate tegevusloa taotluste hindamine, tegevuslubade komisjoni töö korraldamine ja tegevusloa otsuste ettevalmistamine,
 • ravimikäitlejate andmebaasis tegevuslubade haldamine ja arendustesse sisendi andmine,
 • ravimikäitlejate nõustamine,
 • oma töölõigus koostöö teiste riigiasutustega.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus meditsiinivaldkonnas (soovitavalt farmaatsia või proviisori erialal)
 • hea arvutikasutamise oskus ja avatud meel uutele IT-lahendustele,
 • eesti keele oskus kõrgtasemel,
 • inglise keele oskus kesktasemel,
 • iseseisvus, koostöövalmidus, analüüsi- ja algatusvõime, järjepidevus, täpsus ning kohusetundlikkus töös,
 • ladus ja tasakaalukas suhtlemisoskus nii kõnes kui kirjas ning valmisolek keerulistes küsimustes keskenduda koostööle ja lahenduste leidmisele,
 • valmisolek lähetusteks.

Kasuks tuleb:

 • varasem kogemus farmaatsiaalast haridust nõudval või haldusmenetluse kogemust pakkuval ametikohal,
 • vene keele oskus,
 • B-kategooria juhiluba.

Omalt poolt pakume:

 • väljaõpet ametikohal vajaminevate erioskuste osas ja toetavaid kolleege,
 • enesetäiendamise võimalusi,
 • soodustusi sportimiseks ja terviseedendamiseks,
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Töökoht asub Tartus.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

_____________________________________

Kandideerimiseks palume saata elulookirjelduse ja motivatsioonikirja koos palgasooviga hiljemalt 30. septembril 2021 e-posti aadressile personal@ravimiamet.ee. Lisainformatsioon Ravimiameti järelevalveosakonna juhataja Liis Priilt telefonil 737 4140 või e‑posti aadressil liis.prii@ravimiamet.ee.