• English
  • Eesti
UudisedUudised

Täiendatud! Covid-19 vaktsiiniuudised: vaktsiinide tõhusus erinevate viirustüvede puhul

26.04.2021
Printer-friendly version

Tänases kokkuvõttes vaatame lähemalt, kuidas tekivad viirustel uued tüved ning milliseid probleeme need põhjustada võivad. Samuti anname ülevaate andmetest, mis on hetkel kättesaadavad erinevate vaktsiinide tõhususe kohta, arvestades erinevaid tüvesid.

Kuidas tekivad uued tüved?

Viirused vajavad oma elutegevuseks peremeesorganismi, sest nad pole võimelised iseseisvalt paljunema. See tähendab, et paljunemiseks peab viirus sisenema teise organismi rakkudesse, kus saab toimuda viiruse RNA või DNA paljundamine ning uute viirusosakeste kokkupanekuks vajalike valkude tootmine. Viirused paljunevad kiiresti ning selle käigus tekib paratamatult pärilikkuseaine (DNA või RNA) kopeerimisel vigu, mida nimetatakse mutatsioonideks. Mutatsioonid tekitavad viirusest uue versiooni ehk tüve.

Mutatsioone tekib viiruse paljunemise käigus pidevalt. Mõned mutatsioonid on sellised, mis mõjuvad viiruse elutsüklile negatiivselt, näiteks vähendavad tema nakatumisvõimet. Sellised uued tüved ei jää püsima, vaid surevad välja. Osad mutatsioonid on neutraalsed – nad ei anna viirusele eelnevaga võrreldes mingisuguseid eeliseid, kuid selliseid mutatsioone kandvad tüved võivad jääda algse tüve kõrvale püsima, kui juhus neid soosib. Kolmandat tüüpi mutatsioonid on sellised, mis annavad uuele viirustüvele eelnevaga võrreldes omadused, mis aitavad viirusel paremini hakkama saada – parem nakatamisvõime ja/või immuunsüsteemi eest pagemise võime, raskema haiguse põhjustamine (pikem põdemine tähendab suurema hulga viirusosakeste tootmist), parem vastupanuvõime nt keskkonnatingimustele jne.  Just need edukat tüüpi mutatsioonid toovad aga kaasa halbu tagajärgi peremeesorganismidele, SARS-CoV-2 puhul siis inimestele. Uus edukam tüvi on sageli kiirema/laiema levikuga, põhjustab raskemaid haigestumisi, mis omakorda toob kaasa surmajuhtumite tõusu.  

Kuidas mõjutavad uued viirustüved vaktsiinide tõhusust?

Vaktsiinid algatavad meie kehas immuunvastuse, mille tulemusena tekivad viirusvastased antikehad ja mälurakud. Antikehade ülesanne on seonduda viiruse pinnal oleva valgu ehk antigeeniga. Seondumise tagajärjel ei ole viirusosake enam võimeline rakku sisenema ning on seeläbi muudetud kahjutuks. Samuti kiirendab antikeha seondumine viirusega viimase hävitamist immuunsüsteemi poolt. See, kuidas uued tüved vaktsiinide tõhusust mõjutavad, oleneb sellest, millises piirkonnas muudatused viiruse genoomis on toimunud. Juhul kui muudatused on toimunud vaktsiinis kastutatud antigeeni kodeerivas piirkonnas, võib muudatus olla selline, mis mõjutab vaktsineerimise tagajärjel tekkinud antikehade võimet viirusega seonduda ehk viirust neutraliseerivat võimet.

Näitlikustamise jaoks võib viiruse antigeeni ette kujutada võtmena ning antikeha lukuna, kuhu võti peab avamiseks ideaalselt sobituma. Kui võtmel muutub ainult värv, kuid kuju jääb samaks, sobitub ta endiselt lukuauku ning on võimeline seda avama – selliselt võib ette kujutada väikeseid muutusi antigeenis ja need muutused viiruse ja antikeha seondumise võimet ei muuda. Kui võtme kuju muutub selliselt,  et see mahub küll lukuaku sisse, aga enam lukku lahti ei keera,  oleks see võrreldav olukorraga, kus antigeen on küll muutunud, kuid antikeha suudab seda mingil määral endiselt tuvastada. Kui aga võti muutub nii palju, et ei mahu enam üldse lukuauku sisse – see oleks võrreldav olukorraga, kus antikehad ei tunne antigeeni enam üldse ära ja pole võimelised sellega seonduma. Kaks viimast stsenaariumit mõjutavad vaktsiinide tõhusust.

Kui palju aga peab viirus muutuma, et ta poleks enam immuunsüsteemile piisavalt äratuntav? Ühest vastust siin ei ole, mistõttu tulebki iga uue tüve puhul hoolikalt uurida viiruse pärilikkusaines (SARS-CoV-2 puhul RNA-s) toimunud muutusi – oluline on nii muutuse asukoht kui ka näiteks muutuste arv. Samuti on vaja laboris teha katseid selgitamaks välja, kas läbipõdenute või vaktsineeritutud inimeste verest eraldatud antikehad on võimelised uut viirustüve ära tundma. Lisaks jälgitakse vaktsineeritute ning haiguse läbipõdenute hulgas esinevaid uusi nakatumisjuhtumeid. Samuti lisab olukorda keerukust asjaolu, et igal inimesel võivad antikehad tekkida viiruse või antigeeni erinevate osade vastu, ehk iga organism õpib antigeeni tundma veidi erineva „pilgu“ läbi, mistõttu üldistuste tegemine on keerukas.

Mida on teada vaktsiinide tõhususe kohta uute tüvede puhul?

Enim kõneainet ja muret põhjustavad meil viirustüved B.1.351 (Lõuna-Aafrika ehk LAV tüvi), B 1.1.7 (Ühendkuningriigi ehk UK tüvi) ning P.1 (Brasiilia tüvi). LAV ja Brasiilia tüvede puhul on näidatud, et vaktsineerimise või algse viirustüve poolt põhjustatud haiguse läbipõdemise järgselt tekkinud antikehad ei pruugi neid tüvesid tulemuslikult neutraliseerida. UK tüve aga seostatakse parema levimisvõimega ning raskemate haigestumiste põhjustamises just laste seas.

Neutraliseerimisvõimet mõõdetakse laboritingimustes ja see näitab, kui palju antikehi on vaja, et kahjutuks muuta teatud hulk viirusosakesi. Kui neutraliseerimisvõime väheneb, tähendab see, et sama koguse viirusosakeste neutraliseerimiseks läheb vaja teatud suurem hulk antikehi. Ei teata täpselt, mismoodi laboris tehtud katsete tulemused on üldistatavad sümptomaatilise COVID-19 haigestumise konteksti. Küll aga näitavad katsete tulemused trendi ning laboris saadud vähenenud neutraliseerimisvõime tulemus tähendab suure tõenäosusega ka antikehade vähenenud võimet COVID-19 haigestumist ära hoida. Samas on oluline meeles pidada, et üksnes laborikatsete tulemuste põhjal ei saa vaktsiini tõhusust arvutada. Tõhusus määratakse kliinilistest uuringutest saadud andmete põhjal.

Vaatame, kuidas EL-is müügiluba omavad vaktsiinid uute tüvede osas toimivad.

Comirnaty – mRNA vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve (D614G) poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 95%. Uute tüvede puhul on laborikatsetes täheldatud vaktsineerimise järgselt tekkinud antikehade väiksemat neutraliseerimisvõimet. UK tüve puhul on neutraliseerimisvõime jäänud enam-vähem samaks, kuid Brasiilia tüve puhul vähenenud 6,7 korda. LAV tüve puhul on samuti näidatud 7,6 korda väiksemat antikehade neutraliseerimisvõimet. Kliiniliste uuringute andmeid uute tüvede kohta veel ei ole.

COVID-19 Vaccine Moderna – mRNA vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve  poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 94%. Vaktsiin on laborikatsetes näidanud UK tüve puhul väga head neutraliseerimisvõimet, kuid LAV tüve puhul on näidatud 6,4–9,4 kordset vähenemist ning Brasiilia tüve puhul 3,5 kordset vähenemist. Kliiniliste uuringute andmeid uute tüvede kohta veel ei ole.

Vaxzevria (AstraZeneca) – viirusvektoril põhinev vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 60%. Vaktsiiniga laboritingimustes tehtud katsed näitasid LAV tüve puhul üheksa korda väiksemat neutraliseerimisvõimet. Lisaks on kliinilistest uuringutest teada, et Lõuna-Aafrika uuringus täheldati sümptomaatilise haiguse ennetamisel vaktsiinil vaid 10%-list tõhusust. Samas ei ole teada, kui hästi hoiab vaktsiin ära LAV tüve puhul rasket haigestumist. UK tüve puhul on Vaxzevrial raske haiguse ennetamisel täheldatud enam-vähem samasugust tõhusust nagu algse viirustüve puhul.

COVID-19 Vaccine Janssen – viirusvektoril põhinev vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve  poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 67%. Andmeid vaktsineerimise järgselt tekkinud antikehade neutraliseerimisvõime kohta pole, kuid vaktsiiniga tehtud kliinilised uuringud näitasid, et vaktsiini tõhusus on LAV tüve puhul 57% (95% usaldusvahemik (ingl confidence interval e CI) on 26,51;76,03).

Andmeid nii viirustüvede kui ka vaktsiinide tõhususe osas tuleb pidevalt juurde ja seeläbi tekib ka parem arusaam vaktsiinide tõhususest uute tüvede osas. Vaktsiinide arendajad on valmis vajadusel vaktsiine muutma, nii et nad oleksid tõhusad ka uute tüvede osas.

Ülevaate, millised vaktsiinid ja millistes riikides on turule jõudnud, leiab siit. 19.04.2021 seisuga on neid 13.

Muutused kliiniliste uuringute tabelis võrreldes 05.04.2021 seisuga on kollasega esile tõstetud. Rohelisega on esile tõstetud Euroopa Liidu müügiluba omavad vaktsiinid. Halliga on esile tõstetud vaktsiinid, mille arendus on peatatud.

 

Kliinilistes uuringutes olevad SARS-CoV-2 vaktsiinikandidaadid

 

 

Uuringu tegija

Vaktsiini nimi

Antigeeni tüüp

I faasis

osalejate arv

II faasis

osalejate arv

III faasis

osalejate arv, uuringu toimumiskoht

1

ModernaTX

mRNA-1273/

COVID-19 Vaccine Moderna

Liposoomidesse pakitud viiruse ogavalku kodeeriv mRNA

45

600

30000

3000 (USA)

220 (reumaatiliste haigustega patsiendid)

 

750 (lapsed vanuses 6 kuud kuni 12 aastat

2

Inovio

INO-4800

DNA, viiakse organismi elektroporatsiooni abil

40

160

6578 (USA)

3

Oxfordi ülikool, AstraZeneca

(ChAdOx1 nCoV-19)  AZD1222/ COVID-19 Vaccine AstraZeneca

SARS-CoC-2 ogavalku kodeeriv šimpansi adenoviirus

1077

>10000 (Brasiilia, Lõuna-Aafrika, UK, Venemaa, Jaapan jne)

30 (ninna manustatav ravimvorm)

 

 

4

SymVivo Corporation

bacTRL-Spike

Piimhappebakter, mis sisaldab sünteetilist plasmiidi (DNA rõngasmolekul), mis kodeerib SARS-CoV2 viiruse ogavalku

114

 

 

5

Shenzhen Geno-Immune Medical Institute

aAPC

Antigeeni esitlevad rakud

100

 

 

6

Shenzhen Geno-Immune Medical Institute

 

Dendriitrakud ja aktiveeritud tsütotoksilised lümfotsüüdid

100

 

7

CanSino

Ad5-nCoV

SARS-COV-2 ogavalku kodeeriv inimese adenoviirus

108

 

508

  1. 5000 (Saudi Araabia)
  2. 40000 (Pakistan)
  3. 500 (Venemaa)

686

168 (kaks doosi, manustatud lihasesse ja nina limaskestale)

 

 

481 (6-17- aastased ning vanemad kui 56)

 

 

 

 

840 (inhaleeritav vorm)

 

8

Wuhani bioloogiliste preparaatide Instituut, Sinopharm, Wuhani viroloogia instituut

nimetu

Inaktiveeritud viirusosake

96

224

45000, AÜE, Hiina

6000 (Peruu)

9

BioNTech SE, Pfizer

BNT162 erinevad variandid/Comirnaty

mRNA, kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

8640

>30000 (variandiga BNT162b2)

1280 (BNT162b2, erinevad partiid)

120 (variandiga BNT162b3)

 

4000 (rasedad)

4644 (lapsed vanuses kuni 12 eluaastat)

10

Novavax, Takeda

(SARS-CoV-2 rS)

NVX-CoV2373

Nanoosakeste kujul SARS-CoV-2 ogavalk, adjuvandiks Matrix-M

131

2904

10000 (Ühendkuningriik)

30000 (USA)

11

Sinovac, PT Bio Pharma

CoronaVac

Inaktiveeritud viirusosake alumiiniumadjuvandiga

>1000

8870 (Brasiilia),

1620 (Indoneesia)

13300 (Türgi)

2300 (Tšiili)

 

552 (3–17 a lapsed ja noorukid)

12

Aivita Biomedical

AV-COVID-19

SARS-COV-2 viirust ära tundvad dendriitrakud

180

 

 

27

13

Immunitor

 

COVID-19 haigete plasmast valmistatud suukaudne vaktsiin

20

 

14

Clover Pharmaceuticals

SCB-2019

Rekombinantne SARS-CoV-2 ogavalk, adjuvandiks AS03

150

34000

15

Gamaleya

Gam-COVID-Vac (Sputnik V)

Kahel adenoviiruse tüvel põhinev vaktsiin, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

38

110 (>60aastased)

40000 (Venemaa)

100 (Valgevene)

2000 (Venetsueela)

1600 (India)

16

CureVac

CVnCoV

Liposoomi pakitud SARS-CoV-2 valku kodeeriv mRNA

168

691

2520 (Saksamaa)

36500 (Saksamaa)

 

180 (> 65 a isikud)

17

GeneCure Biotechnologies

Covax-19

rekombinantsel teel toodetud SARS-COV-2 ogavalk ja adjuvandina polüsahhariid

32

 

 

18

Imperial College London

LNP-nCoVsaRNA

SARS-COV-2 ogavalku kodeeriv iseamplifitseeruv RNA, pakitud lipiidsesse kandjasse

300

 

19

Sinopharm, Beijing institute of Biological Products

BBIBP-CorV

Inaktiveeritud viirusosake

2000

15000 (Araabia Ühendemiraadid)

>6000 (Bahrein)

3000 (Argentina)

20

Genexine

GX-19

DNA vaktsiin, mis kodeerib antigeenina SARS-CoV-2 ogavalku

190

 

GX-19N

DNA vaktsiin, mis kodeerib antigeenina SARS-CoV-2 ogavalku

170

 

21

Bharat Biotech

Covaxin (BBV152)

Inaktiveeritud viirusosake

1125

25800

22

Medicago, GSK

CoVLP

Viiruslaadne osake (virus-like-particle – VLP)

180

30612 (Kanada, USA)

918 (+adjuvant AS03)

 

23

Queenslandi ülikool

 

SARS-CoV-2 stabiliseeritud pinnavalk, koos adjuvandiga MF59

120

 

 

24

Vaxine Pty Ltd ja  Flindersi ülikool

COVAX-19

Adenoviiruse platvorm, antigeeniks SARS-CoV-2 ogavalk

40

 

 

25

AnGes

AG0301-COVID19

DNA vaktsiin (plasmiid)

30

500

26

Zydus

ZyCoV-D

DNA vaktsiin (plasmiid)

1000

 

27

Johnson & Johnson, Jannsen Vaccines & Prevention B.V,

Ad26.COV2.S./ COIVID-19 Vaccine Janssen

 

Adenoviirusel põhinev vaktsiinikandidaat, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

1000

60000

30000 (USA)

 

824 (rasedad)

28

Pasteuri instituut; Belgia, Prantsusmaa

TMV-083

Elusal nõrgestatud leetriviirusvektoril põhinev rekombinantne vaktsiinikandidaat, kodeerib SARS-CoV-2 muudetud pinnavalku

90

 

 

29

Kentucky Bioprocessing

KBP-COVID-19

Taimedes toodetav rekombinantne SARS-CoV-2 valk

180

 

30

Merck Sharp & Dohme

V591

Elusal nõrgestatud leetriviirusvektoril põhinev rekombinantne vaktsiinikandidaat

260

 

 

 

V590

Rekombinantne vesikulaarse stomatiidi viirusel põhinev vaktsiin

252

 

 

31

Arcturus Therapeutics, Singapur

ARCT-021

Lipiidsesse nanoosakesse pakitud ja ise end paljundav (isereplitseeruv) mRNA, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku.

85

600

 

32

Medigen Vaccine Biologics, Taiwan

MCV.COV1901

SARS-CoV-ogavalk ja adjuvandina alumiinium

45

3700

 

400

33

Viroloogia instituut Vector, Venemaa

EpiVAcCorona

Peptiidipõhine vaktsiinikandidaat

100

3000

34

Rome’s Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases, ReiThera

GRAd-COV2

Gorilla adenoviirusel põhinev paljunemisvõimetu viirusvektor, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku.

90

10300

35

Adimmune

AdimrSC-2f

Rekombinantne SARS-CoV-2 ogavalk

70

 

 

36

Jiangsu Province Centers for Disease Control and Prevention, West China Hospital

nimetu

putukarakkudes (Sf9) toodetud  rekombinantne vaktsiin

168

960

 

4000

37

Research Institute for Biological Safety Problems, National Scientific Center for Phthisiopulmonology of the Republic of Kazakhstan

QazCovid-in

Inaktiveeritud viirusosake

244

4000

38

Sanofi, GSK

 

Rekombinantne valk

440

 

 

720

39

Hong Kongi ja Xiameni ülikoolid,  Beijing Wantai Biological Pharmacy

 

Elus nõrgestatud gripiviirus, nina kaudu manustatav

100

 

 

40

United Biomedical, Covaxx

UB-612

SARS-CoV-2 valgufragmendid

60

7320

3850

 

41

Tübingeni ülikooli haigla

CoVac-1

SARS-CoV-2 valgufragmendid e peptiidid (ingl multipeptide cocktail)

36

 

 

42

Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy 

ZF2001

Rekombinantne SARS-CoV-2 vaktsiin, tehtud CHO rakkudes

50

900

29000

43

Vaxart

VXA-CoV2-1

Adenoviirusvektoril põhinev suukaudne vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 antigeeni. Adjuvandiks on kaheahelaline RNA.

48

 

 

44

Chulalongkorni ülikool (Tai)

ChulaCov19

Lipiidsetesse nanoosakestesse pakitud mRNA, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 antigeeni

96

 

 

45

ImmunityBio (USA)

hAd5-S-Fusion+N-ETSD

Inimese adenoviirusel põhinev vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalku ja tuumaümbrise valku ja sisaldab T-rakke stimuleerivat osa

35

 

 

35

65

46

Entos Pharmaceuticals (Kanada)

Covigenix VAX-001

DNA vaktsiin

72

 

 

47

Shenzen Kangtai Biological Products

 

Inaktiveeritud viirusosake

180

 

 

48

Venemaa Teaduste Akadeemia, Tšumakovi keskus

CoviVac

Inaktiveeritud viirusosake

 

 

 

49

Israel Institute of Biological Research

BriLife (IIBR-100)

Vesikulaarse stomatiidi viirus (VSV), mille pinnal asuv ogavalk on asendatud SARS-CoV-2 ogavalguga

1040

 

50

Codagenix

COVI-VAC

Elus nõrgestatud viirus

48

 

51

Jiangsu Province Centers for Disease Control and Prevention,

 

 

CHO rakkudes toodetud  rekombinantne vaktsiin

216

480

 

52

City of Hope Medical Center

COH04S1

Modifitseeritud vaktsiiniaviiruse Ankara tüvi

129

 

 

53

Providence Health & Services

CORVax +/- pIL-12

SARS-CoV-2 ogavalku ekspresseeriv DNA plasmiid, mis viiakse organismi elektroporatsiooni teel kas ilma või kombinatsioonis interleukiin 12 ekspresseeriva plasmiidiga

36

 

 

54

Biological E

 

Komponentvaktsiin, adjuvandiks  CpG1018

360

 

56

Cellid Co

AdCLD-CoV-19

Paljunemisvõimetu inimese adenoviiruse tüüp 5/35, mis ekspresseerib  SARS-CoV-2 ogavalku

150

 

57

Valneva

VLA2001

Inaktiveeritud viirusosake, adjuvantideks alumiinium ja CpG1018

150

 

58

Chinese Academy of Medical Sciences

 

Inaktiveeritud SARS-CoV-2 vaktsiin (tehtud Vero rakkudes)

942

34020 (Brasiilia, Malaisia)

45000 (AÜE)

59

GeneOne Life Science

GLS-5310

DNA vaktsiin

345

 

60

AstraZeneca

AZD1222 + rAd26-S

Kombinatsioon kahest adenoviirusvektori tüvest, mis ekspresseerivad SARS-CoV-2 ogavalku

100

 

61

Altimmune

AdCOVID

Adenoviiruspõhine vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalgu osa. Ninna manustatav

180

 

 

62

Nanogen Pharmaceutical Biotechnology Joint Stock Company

Nanocovax

Komponentvaktsiin, adjuvandiks alumiinium

620

 

63

Takeda

TAK-919

 

200

 

TAK-019

200

64

Türgi terviseinstituut (Health Institutes of Turkey)

ERUCOV-VAC

Inaktiveeritud vaktsiin

44

250

 

65

Saskatchewani ülikool (University of Saskatchewan)

COVAC-2

SARS-CoV-2 ogavalk koos adjuvandiga SWE

108

 

66

Gamaleya uurimisinstituut, Venemaa Terviseministeerium

Sputnik Light

Adenoviiruse tüvel  26 põhinev vaktsiin, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku (üks annus)

110

6000

67

SK Bioscience

GBP510

Rekombinantne valgupõhine vaktsiin alumiiniumadjuvandiga

260

 

Rekombinantne valgupõhine vaktsiin adjuvandiga AS03

320

68

Beijing Minhai Biotechnology 

 

Vero rakkudes tehtud inaktiveeritud vaktsiin

180

1000

 

69

SK Bioscience

NBP2001

Rekombinantne valgupõhine vaktsiin alumiiniumadjuvandiga

50

 

 

70

University of Sydney

COVIGEN

DNA vaktsiin, manustamiseks spetsiifiline nõelata süsteseade

150

 

 

71

Bharat Biotech

BB154

Inaktiveeritud viirusosake (ninna manustatav variant)

175

 

 

72

Providence Therapeutics Holdings

PTX-COVID19-B

mRNA vaktsiin

60

 

 

73

Mahidol University (Tai)

NDV-HXP-S

Gripiviiruse tehnoloogial põhinev komponentvaktsiin CpG adjuvandiga

460

 

74

University Medical Center Groningen, Akston Biosciences Corporation

AKS-452

Liitvalk Fc fragmendist ja SARS-CoV-2 ogavalgu retseptoriga seonduvast osast

130

 

75

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Moderna

mRNA-1273 ja mRNA-1273.351 

COVID-19 Vaccine Moderna ja SARS-CoV-2 Lõuna-Aafrika tüve ogavalku kodeeriva mRNA vaktsiini kombineerimine erinevates vaktsineerimisskeemides

210

 

 

76

VBI Vaccines

VBI-2902a

Viiruslaadne osake (virus-like-particle – VLP)

780

 

77

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

ChAdV68-S, ChAdV68-S-TCE, SAM-LNP-S,

SAM-LNP-S-TCE

Šimpansi adenoviiruse serotüüp 68 (esimene annus) ja isepaljunev lipiidsesse osakesse pakitud mRNA (teine annus) mis kodeerib kas üksnes SARS-CoV-2 ogavalku või lisaks T-rakuga seonduvat viiruse valgufragmenti (TCE)

130

 

 

78

U.S. Army Medical Research and Development Command

SpFN_1B-06-PL + ALFQ

Ogavalgust ja ferritiinist (raua transpordis osalev valk) formuleeritud nanoosake  koos saponiini  sisaldava adjuvandiga (ALFQ/QS21)

72

 

 

79

EuBiologics Co

EuCorVac-19

Rekombinantsel teel toodetud valgupõhine vaktsiin

280

 

80

Meissa Vaccines

MV-014-212

Respiratoor-süntsütsiaalne viirus, mille pinnal olev glükovalk on asendatud SARS-CoV-2 ogavalguga. Nina kaudu manustatav vaktsiin.

130

 

 

81

Sanofi Pasteur

SARS-CoV-2 mRNA vaccine

mRNA põhine vaktsiin

415

 

82

National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Moderna TX

mRNA-1273.351

mRNA põhine vaktsiin, manustatakse kas üksi või koos vaktsiiniga mRNA 1273 (COVID-19 Vaccine Moderna)

210

 

83

Takis

COVID-eVax

DNA plasmiid, mis kodeerib ogavalgu retseptoriga seonduv osa. Manustatakse süstena, millele järgneb süstekoha elektroporatsioon, et soodustada plasmiidi pääsu süstekoha rakkudesse

160

 

84

Ihsan GURSEL, The Scientific and Technological Research Council of Turkey

VLP SARS-CoV-2 vaccine

Viiruslaadne osake (virus-like-particle – VLP)

36

 

 

85

Jiangsu Rec-Biotechnology Co

ReCOV

Rekombinantne kahekomponente CHO rakkudes tehtud vaktsiin

160

 

 

86

Moderna TX

mRNA-1283, mRNA-1273

mRNA vaktsiin

125

 

 

87

Daiichi Sankyo

DS-5670a

mRNA põhine vaktsiin

152

 

88

The University of Hong Kong

DelNS1-nCoV-RBD LAIV

Gripiviirusel põhinev elus nõrgestatud vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalgu retseptoriga seonduvat osa

115

 

 

89

Kocak Farma, Turkey

Koçak-19 Inaktif Adjuvanlı COVID-19 vaccine

Inaktiveeritud viirusosake

38

 

 

90

ImmunityBio, Inc.

hAd5-S-Fusion+N-ETSD vaccine

Inimese adenoviirusel põhinev vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalku ja tuumaümbrise valku ja sisaldab T-rakke stimuleerivat osa.  Manustatakse lisaks FDA müügiloa saanud vaktsiinile kas naha alla, imemistabletina või suukaudselt manustatav

540

 

91

Walvax Biotechnology Co., Ltd.

SARS-CoV-2 mRNA vaccine

mRNA põhine vaktsiin

 

28000

92

SENAI CIMATEC

HDT-301

Lipiidseks nanopartikliks formuleeritud isepaljunev mRNA vaktsiin

78

 

 

93

Institute of Vaccines and Medical Biologicals, Vietnam

COVIVAC

Inaktiveeritud NDV-Lasota viirus, adjuvandiga CpG 1018

420

 

94

Radboud University

ABNCoV2

Viiruslaadne osake, üksi või koos adjuvandiga MF59

42

 

 

95

Tetherex Pharmaceuticals Corporation

SC-Ad6-1

Adenoviirusvektoril põhinev vaktsiin

40

 

 

         

 

 

 

Kasutatud allikad

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-covid-19-14th-update-15-feb-2021.pdf

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2100362

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2103740

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102179

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7901269/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4

www.clinicaltrials.gov

https://en.vietnamplus.vn/production-of-madeinvietnam-covid19-vaccine-covivac/198230.vnp