• English
  • Eesti
UudisedUudised

Täiendav teave ravimi ohutuse alal

01.01.2004
Printer-friendly version

 

Euroopa Liidus tsentraalselt registreeritud ja ka Eestis registreeritud ravim Zyprexa (olansapiin) kohta on selgunud täiendav informatsioon. Tegemist on skisofreenia puhul kasutatava ravimiga. Andmed kliinilistest uuringutest näitavad, et on suurenenud risk tserebrovaskulaarsete kõrvaltoimete tekkeks ja suremus eakatel patsientidel, kes said olansapiini.

Ravimiamet ja EMEA (Euroopa Ravimiamet) juhivad arstide tähelepanu järgmisele olulisele ohutusalasele teabele:

ˇ         olansapiin ei ole näidustatud dementsusest tingitud psühhooside raviks.

ˇ         Raviarstil tuleks üle vaadata nende patsientide ravi, kes saavad  olansapiini dementsusest tingitud psühhooside tõttu.

ˇ         Puuduvad piisavad andmed, et kinnitada riski erinevust seoses teiste neuroleptikumidega (atüüpilised ja konventsionaalsed). Riske, mida on kirjeldatud olansapiini puhul, ei saa välistada ka teiste atüüpiliste ja konventsionaalsete neuroleptikumide puhul.

 

 Informatsioon eakatele patsientidele, kes võtavad olansapiini seoses dementsusega ning nende sugulastele või hooldajatele:

Dementsus on sündroom, mida iseloomustab raske kognitiivsete funktsioonide (mälu, intellekt) kahjustus ilma teadvuse häireteta, mis märgatavalt häirib inimese igapäevast toimetulekut.

  • Olansapiin ei ole ette nähtud kasutamiseks dementsusega patsientidel.
  • Patsiendid, kes juba saavad ravi olansapiiniga dementsusest tingitud sümptomite raviks, peaksid pöörduma oma arsti poole, et ravi üle vaadata.

Vajalikud muutused ravimiomaduste kokkuvõttesse ja patsiendi infolehte tehakse koostöös ravimitootjaga.

 

Täiendav info:

Ravimiamet sam@sam.ee või

Eli Lilly S.A. Eesti filiaal Eesti@Lilly.com