• English
  • Eesti
UudisedUudised

Tambocor 100 mg tablettide, Prednisolon-Richter 5 mg tablettide ja Fenivir 10 mg/g kreemi tarneraskused

28.05.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas ravimi Tambocor 100 mg tablettide (toimeaine flekainiid) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Müügiloa hoidja Gedeon Richter Plc. esindaja teatas ravimi Prednisolon-Richter 5 mg tablettide (toimeaine prednisoloon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni lõpuni 2019. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et võimaldada tarneraskuse perioodil erandkorras müügiloata ravimi kasutamist.

Müügiloa hoidja Richard Bittner AG esindaja teatas ravimi Fenivir 10 mg/g kreemi (toimeaine pentsikloviir) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, kuid samal näidustusel kasutatavad ravimid on apteekides saadaval. Patsiendid peaksid vajadusel konsulteerima arsti või apteekriga.