• English
  • Eesti
UudisedUudised

Tamiflu (oseltamiviir) neuro-psühhiaatrilised kõrvaltoimed

23.03.2007
Printer-friendly version

 

Tamiflu (oseltamiviir) on viirusevastane ravim, mis on näidustatud gripi raviks ja profülaktikaks täiskasvanutel ja üle 1-aastastel lastel. Tamiflu ei asenda gripivastast vaktsineerimist.

Euroopa Ravimiamet hindas uusi andmeid neuro-psühhiaatriliste kõrvaltoimete kohta, mis ilmnesid Jaapanis. Euroopa Ravimiameti Inimravimite Komitee (CHMP) istungil 19-22. veebruaril 2007 otsustati Tamiflu ravimiinfot neuro-psühhiaatriliste kõrvaltoimete ja hoiatuste osas täiendada:

Tamiflu kasutamise ajal on teatatud krampide, teadvushäirete, ebanormaalse käitumise, hallutsinatsioonide ja deliiriumi tekkest. Need kõrvaltoimed võivad harva põhjustada patsiendile tahtmatuid vigastusi.

Patsiente, eriti lapsi ja noorukeid, tuleb ravi ajal hoolikalt jälgida ning ebahariliku käitumise ilmnemisel tuleb kohe arstiga ühendust võtta.

Euroopa Ravimiamet ja CHMP jätkavad Tamiflu ohutusandmete hindamist.

Tänane seisukoht on, et Tamiflu kasutamisest saadav kasu kaalub üles võimalikud riskid.

Kõrvaltoime ilmnemisel teavitage Ravimiametit (kõrvaltoimeteatise vorm on Ravimiameti veebilehe esilehel www.sam.ee).