• English
  • Eesti
UudisedUudised

Tartu Halduskohus: apteeki ei või rajada toidupoodi

01.07.2020
Printer-friendly version

Tartu Halduskohus jättis oma tänase kohtuotsusega Ravimiameti otsuse kehtima ja nõustus, et apteeki ei või rajada toidukaupluse teenindussaali.

Pharmatipp OÜ esitas 28.03.2019 Ravimiametile üldapteegi tegevusloa taotluse, milles sooviti avada Tallinnas Rimi toidukaupluse sees Mustakivi Rimi BENU Apteek. Ravimiamet jättis oma 05.06.2019 otsusega üldapteegi tegevusloa taotluse rahuldamata. Ravimiameti hinnangul ei ole ruumid, milles apteegiteenust soovitakse osutada, sobivad. Apteegi rajamine toidupoodi ei vasta ravimiseaduse eesmärgile tagada sõltumatu ja kättesaadav apteegiteenus, mis oleks teiste teenusepakkujate osutatavatest teenustest ja kaupadest selgesti eristatav.

Pharmatipp OÜ vaidlustas 05.07.2019 keeldumise Tartu Halduskohtus, kes tegi täna otsuse, mille kohaselt kohus jättis kaebuse rahuldamata ning nõustus Ravimiameti keelduva otsuse ja selle põhjendustega. Kohus märkis, et apteegiteenuse osutamist toidukaupluse teenindussaali piirides ei saa pidada selle osutamiseks apteegis RavS § 29 lg 2 tähenduses. Kohus nõustub ka, et ravimite jaemüügile ja apteegiteenuse osutamisele kehtestatud nõuete üheks eesmärgiks on see, et apteegiteenuse osutamine nii oleks kui ka näiks objektiivse ja sõltumatuna. Apteegiteenus ei tohi tegelikult ega näiliselt seguneda muude kaupade müügi või teenuste osutamisega.

 

Otsust on võimalik edasi kaevata Tartu Ringkonnakohtusse hiljemalt 31.07.2020.