• English
  • Eesti
UudisedUudised

Tartu Halduskohus: Ravimiamet lubas apteegi asukoha muutmist õiguspäraselt

10.06.2019
Printer-friendly version

Tartu Halduskohus jättis tänase otsusega Apt.Est OÜ kaebuse Ravimiameti otsuse kohta BENU Apteek Eesti OÜ tegutsemiskoha muutmise osas rahuldamata. 

Ravimiamet rahuldas eelmise aasta 11. novembril BENU Apteek Eesti OÜ taotluse apteegitegevuse üleviimiseks Tallinnas, Kopli Polikliiniku ruumidest (Sõle tn 63) uude asukohta (Peterburi tee 98). Ravimiamet võimaldas apteegiteenuse üleviimist uude asukohta, kuna põhjuseks oli Kopli polikliiniku ruumide remont. Üleviimine ei kahjustaks ka apteegireformi eesmärke, kuna uue asukoha läheduses ei asu proviisoromandisse kuuluvaid apteeke, mille majandustegevust võiks selline taotletav majandustegevuse üleviimine kahjustada.

12. detsembril 2018 esitas Apt.Est OÜ (asukohaga T1 kaubanduskeskus Tallinn) kohtule kaebuse Ravimiameti otsuse tühistamiseks osas, millega muudeti BENU Apteek Eesti OÜ üldapteegi tegutsemiskohta (tegevusloa nr 597).

Kaebaja apteegi ja BENU Apteek Eesti OÜ apteegi tegutsemiskohad asuvad üksteisest 8 kilomeetri kaugusel. Viidatud vahemaa sees tegutseb kokku lisaks kaebaja ja BENU Apteek Eesti OÜ apteekidele veel 31 apteeki, millest 27 ei vasta osaliselt või täielikult omandipiirangu nõuetele. Vaatamata sellele, on kaebaja seisukohal, et just vaidlustatud otsuse tõttu kaotab kaebaja potentsiaalseid tarbijaid ja otsus rikub kaebaja ettevõtlusvabadust.

Tartu Halduskohus leidis, et apteegi tegutsemiskoha muutmine on olnud õiguspärane. Kohtu hinnangul on mõju kaebaja apteegi konkurentsiolukorrale olematu ja ei takista kuidagi kaebaja ettevõtlusvabadust. Kohus selgitas, et ühe äriühingu lubatavaks õiguseks või huviks vaidlustuse esitamisel ei saa olla pelgalt teise äriühingu põhjendamatu tõrjumine apteegiturult.

Otsust on võimalik edasi kaevata Tartu Ringkonnakohtusse 30 päeva jooksul.