• English
  • Eesti
UudisedUudised

Tartu Halduskohus tegi konkureerivate proviisorapteekide asjas otsused

01.02.2019
Printer-friendly version

29.06.2018 esitasid Paide Vee Tänava Apteek OÜ ja Põltsamaa Uus Apteek OÜ Tartu Halduskohtule kaks samasisulist kaebust, mille kohaselt proviisorapteegid vaidlustasid Ravimiameti otsused, millega võimaldati kaebajatega samas linnas tegutsenud proviisoromandis olevatele ettevõtjatele tegevuslubade üleandmine. Kaebajad seadsid kahtluse alla uute proviisoromandis olevate ettevõtjate sõltumatuse ravimi hulgimüüjast ja proviisorite erapooletuse apteegiteenuse osutamisel. Kaebajate hinnangul ei olnud Ravimiamet tegevuslubade üleandmise otsustamisel piisavalt täitnud uurimiskohustust.

31.01.2019 jättis Tartu Halduskohus mõlemad kaebused rahuldamata. Tartu Halduskohus jõudus seisukohale, et Ravimiameti otsus, millega võimaldati proviisoromandi nõuetele mittevastavate apteekide tegevuslubade üleandmine proviisoromandi nõudega kooskõlas olevale ettevõtjatele, on õiguspärane.