• English
  • Eesti
UudisedUudised

Tartu Ringkonnakohus: apteeki ei või rajada toidupoodi

14.09.2021
Printer-friendly version

Tartu Ringkonnakohus jättis tänase kohtuotsusega Ravimiameti otsuse kehtima ja nõustus, et apteeki ei või rajada toidukaupluse teenindussaali.

Pharmatipp OÜ (uue nimega Aaloe Apteegid OÜ) esitas 2019. aasta märtsikuus Ravimiametile üldapteegi tegevusloa taotluse, sooviga avada Tallinnas Rimi toidukaupluse teenindussaalis apteek. Ravimiamet jättis sama aasta juunikuus oma otsusega üldapteegi tegevusloa taotluse rahuldamata, kuna apteegi rajamine toidupoodi ei vasta ravimiseaduse eesmärgile tagada sõltumatu ja kättesaadav apteegiteenus, mis oleks teiste teenusepakkujate osutatavatest teenustest ja kaupadest selgesti eristatav.

Aaloe Apteegid OÜ vaidlustas 2019. juulikuus Ravimiameti keeldumise.

Tartu Halduskohtus jättis möödunud aasta 21. juulil kaebuse rahuldamata ning nõustus Ravimiameti otsuse ja  põhjendustega. Kohus märkis, et apteegiteenuse osutamist toidukaupluse teenindussaali piirides ei saa pidada ravimiseaduse mõistes apteegiteenuse osutamiseks apteegis. Kohus nõustub ka sellega, et ravimite jaemüügile ja apteegiteenuse osutamisele kehtestatud nõuete üheks eesmärgiks on see, et apteegiteenuse osutamine oleks ja ka näiks objektiivne ning sõltumatu. Apteegiteenus ei tohi seguneda (isegi näiliselt) muude kaupade müügi või teenuste osutamisega.

Aaloe Apteegid OÜ vaidlustas Tartu Halduskohtu otsuse Tartu Ringkonnakohtus.

Täna avaldas Tartu Ringkonnakohus oma lahendi, millega jättis Aaloe Apteegid OÜ apellatsioonkaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus selgitas muuhulgas, et apteegiteenuse osutamise tegevusloa menetlus ei ole üksnes formaalne, vaid Ravimiametil on õigus ja kohustus vahetult õigusaktides loetletud nõuete kõrval kontrollida ka, kas kavandutud kohas ja tingimustel apteegiteenuse pakkumine täidab apteegiteenuse turvalisuse ja kättesaadavuse ning teistest teenustest eristatavuse eesmärke.

 

Otsust on võimalik edasi kaevata kuni 14. oktoobrini.