• English
  • Eesti

Teade ravimi Apidra tarneraskustest

26.09.2011
Printer-friendly version

 

Sanofi-Aventis Estonia OÜ on teatanud ülemaailmsetest ravimi Apidra (glulisiin-insuliin) tarneraskustest. Eestis puudutavad tarneraskused süstevahendit Solostar (pen-süstel). Eestis on olemas teatud laovaru ravimi Apidra kolbampullidel, mida saab kasutada korduvkasutatavas süstevahendis ClickStar.

Eestis tekivad puudujäägid apteekide varustamises Apidra Solostar’iga tõenäoliselt ligikaudu kahe nädala pärast. Tarneraskuste täpne lõppemise aeg ei ole teada. Esialgsetel andmetel loodab Sanofi tagada Apidra tavapärase varustamise 2012. aasta alguseks.

Uuetele patsientidele ei tohiks enne tarneraskuse lõppemist enam Apidra’t ordineerida.

Patsientide puhul, kes juba kasutavad Apidra Solostar’i on ravi vahetamiseks kolm võimalust:

- Patsiendid võib üle viia Apidra kolbampullidele, mida kasutatakse korduvkasutatavas pen-süstlis ClikStar. Annuse kohandamine pole sellisel juhul vajalik.

- Patsiendid võivad tervishoiutöötaja kontrolli all ning tiheda veresuhkru taseme jälgimisega üle minna alternatiivsele kiiretoimelisele analooginsuliinile nagu Humalog (lispro-insuliin) või NovoRapid (aspart-insuliin). Ravimi annus tuleb üle kontrollida, sest Apidra toimeühikud ei ole samad, mis teistel kiiretoimelistel analooginsuliinidel.

- Kui teised lühitoimelised analooginsuliinid ei sobi, võivad patsiendid üle minna lühitoimelistele iniminsuliinidele nagu Insuman, Humulin, Novolin või muule saadaval olevale iniminsuliinile. Kuna nende insuliinide toime algus on aeglasem ja toime kestus pikem kui Apidral, on vajalik otsene patsiendi jälgimine ja tihedam veresuhkru kontrollimine ning vajadusel annuse kohandamine.

Lisainfo saamiseks pöörduge palun Ravimiametisse telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.