• English
  • Eesti

Teade ravimi Imdur tarneraskustest

31.05.2012
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja AstraZeneca AB esindaja on teatanud preparaadi Imdur 60mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeaine isosorbiitmononitraat) tarneraskustest, mille lõppemise aeg ei ole hetkel teada.

Sama toimeainet sisaldavad preparaadid on saadaval ka teistelt tootjatelt.

Täiendav informatsioon tarneraskuste kohta on leitav siit.