• English
  • Eesti

Teade ravimite tarnehäiretest

02.09.2011
Printer-friendly version

Müügiloa hoidjad on teatanud Ravimiametile järgmiste ravimite tarneprobleemidest:

- HIRUDOID, kreem ja geel, 40g (toimeaine organoheparinoid). Müügiloa hoidja UAB ''STADA-Nizhpharm-Baltija''. Ravimid on eeldatavalt uuesti saadaval 2011. aasta I kvartalist. Sama toimeainega teisi preparaate Eestis turul ei ole.

- ELMETACIN SPRAY, nahasprei (toimeaine indometatsiin). Müügiloa hoidja UAB ''STADA-Nizhpharm-Baltija''. Tarneraskuse eeldatav lõppemise tähtaeg on 2011. aasta III kvartal. Paikselt kasutatavatest indometatsiini preparaatidest on apteekides endiselt saadaval INDOMET-RATIOPHARM GEL.

- MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruvad tabletid, 15mg ja 30mg (toimeaine mirtasapiin). Müüglioa hoidja Actavis Group PTC ehf. Tarneraskused kestavad eeldatavalt käesoleva aasta detsembri teise pooleni. Teised mirtasapiini sisaldavad preparaadid on endiselt saadaval.

Täiendav informatsioon tarneraskuse lõppemise kohta on pärast vastava teabe laekumist leitav http://www.ravimiamet.ee/ravimite-tarneraskused.