• English
  • Eesti

Teade ravimite tarnehäiretest: Glibenese GIT, Xanax XR, Co-Renitec

23.03.2010
Printer-friendly version

 

Müügiloa hoidjad on teatanud Ravimiametile järgmiste ravimite tarneprobleemidest.

Glibenese GITS 10 mg toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide (toimeaine glipisiid) tarneraskus kestab eeldatavasti 2010. a juunini. Glibenese Gits 5 mg tabletid on saadaval.

Xanax XR 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeaine alprasolaam) tarnerakus kestab 2010. a 12. aprillini. Teised alprasolaami preparaadid on saadaval.

Co-Renitec 10/25 mg tablettide (toimeained enalapriil ja hüdrokolorotiasiid) tarnebrobleemid võivad kesta 7. aprillini 2010. a. Saada on teised enalapriili ja hüdroklorotiasiidi sisaldavad preparaadid.

Täiendav informatsioon tarneraskuse lõppemise kohta on pärast vastava teabe laekumist leitav siit.