• English
  • Eesti
UudisedUudised

Teade ravimite turustamise lõpetamisest

06.06.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest:

  • Viekirax 12,5 mg + 75 mg + 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeained ombitasviir, paritapreviir ja ritonaviir);
  • Exviera 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine dasabuviir);
  • Moderiba 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine ribaviriin).

Teised samal näidustusel kasutatavad ravimid on saadaval. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.


Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Zavedos 5 mg süste-/infusioonilahuse pulbri (toimeaine idarubitsiin) turustamise lõpetamisest. Saadavale jääb Zavedos 10 mg süste-/infusioonilahuse pulber.