• English
  • Eesti

Teade ravimite turustamise lõpetamisest

25.10.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja AstraZeneca AB esindaja teatas ravimi Byetta 5 mcg/20 mcl ja 10 mcg/40 mcl süstelahuse pen-süstlis (toimeaine eksenatiid) turustamise lõpetamisest. Apteekides on saadaval sama toimeainet prolongeeritult vabastav ravim, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest Eestis:

  • Elonva 100 mcg/0,5 ml ja 150 mcg/0,5 ml süstelahus (toimeaine alfakorifollitropiin)
  • Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml süstelahus (toimeaine ganireliks)

Teisi samade toimeainete sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.

Müügiloa hoidja Roche Eesti OÜ teatas ravimi Copegus 200 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine ribaviriin) turustamise lõpetamisest. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja AstraZeneca UK Limited esindaja teatas ravimi Nolvadex D 20 mg tablettide (toimeaine tamoksifeen) turustamise lõpetamisest. Ravim on praegu veel apteekides kättesaadav ning müügiloa hoidja hinnangul jätkub laovarust kuni veebruarini 2019. Peagi jõuab apteekidesse teise tootja sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga alternatiiv Tamoxifen „Ebewe”.

Müügiloa hoidja Roche Registration GmbH esindaja teatas ravimi NeoRecormon 6000 RÜ/0,3 ml süstelahuse süstlis (toimeaine beetaepoetiin) turustamise lõpetamisest. Müügiloa hoidja kinnitusel on jätkuvalt saadaval NeoRecormon 4000 RÜ/0,3 ml ja 10000 RÜ/0,6 ml süstelahus süstlis.