• English
  • Eesti
UudisedUudised

Teatame apteegi loomise võimalusest Tallinnas

02.12.2013
Printer-friendly version

TEADE
 

Lähtudes ravimiseaduse § 421 lg 1, lg 4 ja lg 5 annab Ravimiamet teada, et Tallinna linnas on võimalik luua üks üldapteek või selle struktuuriüksus.

Üldapteegi või selle struktuuriüksuse avamise õiguse saamise taotlus tuleb esitada Ravimiametile hiljemalt 16. detsembril 2013. a.

Taotluses peab lisaks selgelt sõnastatud taotluse sisule olema taotleja nimi, aadress, registri- või isikukood, kontaktandmed (e-post, telefon), taotluse esitamise kuupäev ning taotleja esindaja allkiri (vajadusel lisada volikiri taotluse esitamiseks).
Võimalusel palume taotlus esitada taotluse vormil digitaalselt allkirjastatult. Taotluse vormi ja selgituse selle täitmiseks leiate siit.

Taotlusele tuleb lisada tõend maksuvõlgade puudumise kohta (väljavõte Maksu- ja Tolliameti e-päringust „Maksuvõlglaste otsing“).

Taotluse ja sellele lisatud tõendi palume saata Ravimiameti e-posti aadressile info@ravimiamet.ee.

Laekunud nõuetekohased taotlused vaatab Ravimiamet läbi 1 kuu jooksul. Kui nõuetekohaseid taotlusi laekus rohkem kui üks, eelistatakse üldapteegi avamise õiguse taotlejaid. Kui üldapteegi avamise taotlusi laekus rohkem kui üks, heidetakse nende esitajate vahel liisku. Kui laekusid ainult üldapteegi struktuuriüksuse avamise taotlused, heidetakse liisku nende esitajate vahel. Ravimiamet teavitab taotluste esitajaid liisuheitmise toimumisest. Taotluse esitaja seaduslikel või volitatud esindajatel on õigus viibida liisuheitmise juures. Liisuheitmise tulemused tehakse Ravimiameti veebilehel teatavaks kolme tööpäeva jooksul alates liisuheitmise toimumise päevast.

Ravimiamet on muutnud liisuheitmise läbiviimise protseduuri. Üldapteegi tegevusloa väljaandmise piirangute äralangemise kohta teabe avalikustamise ja liisuheitmise muudetud kord on leitav siit.


Täiendav informatsioon telefonil 7 374 140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee