• English
  • Eesti
UudisedUudised

Teave EL-s tsentraalselt registreeritud ravimite eestikeelse pakendi kohta

01.01.2004
Printer-friendly version

 

Seoses Ravimiseaduse eelnõu menetlemise viivitusega ei ole Euroopa Liidus
tsentraalselt registreeritud ravimite riigispetsiifilise teabe osas (nn blue box)
eestikeelsel pakendil nõutav ravimikood. Kui õigusaktiga kehtestatakse
ravimikoodi nõue, jäetakse selle rakendamisel piisav üleminekuperiood
pakendite muutmiseks.

Euroopa Komisjon on vastava nõude oma andmebaasides muutnud ning
Euroopa Ravimiametit on teavitatud.