• English
  • Eesti

Teave võltsitud ravimite ja internetiapteegi kohta Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Komisjoni veebilehtedel (inglise keeles)

24.07.2015
Printer-friendly version

Üldinfo võltsitud ravimite kohta

Mis on Euroopa Liidu ühtne logo?

Euroopa Liidu õigusaktid, mida kohaldatakse võltsitud ravimitele

Loetelu teiste EL liikmesriikide pädevate asutuste veebisaitidest, kust on võimalik leida internetiapteeke ehk isikuid, kellel on õigus pakkuda ravimite kaugmüügi teenust selles liikmesriigis (veebilehel on loetelu List of registers of online medicine retailers)