• English
  • Eesti
UudisedUudised

Terviseamet ja Ravimiamet koguvad täiendavat informatsiooni Valga Põhikoolis aset leidnud vaktsineerimisjärgse sündmuse kohta

13.10.2015
Printer-friendly version

Vaktsiini Priorix müügiloa hoidja (GSK) on tänaseks teavitanud ametlikult Ravimiametit lastel tekkinud kõrvaltoimetest. Koolilaste vaktsineerimist läbi viinud tervishoiuteenuse osutaja esitas samuti ametlikud teatised vaktsineerimisjärgselt tekkinud kõrvaltoimete kohta. Viimased sisaldavad ka infot kõikidest olulistest sündmusega seotud asjaoludest, mille põhjal saab Ravimiamet lõplikult hinnata võimalikku seost vaktsineerimisega.

Olemasoleva info põhjal hindab Ravimiamet lastel vaktsineerimisjärgselt tekkinud sümptomeid valdavalt psühhogeenseks reaktsiooniks vastusena vaktsineerimisele, mida võimendasid kerged ja mittetõsised kõrvaltoimed (pearinglus, peavalu). Laste hospitaliseerimise otsust saab pidada kooliarsti poolseks ettevaatusabinõuks, mis võimaldas kiiret reageerimist olukorrale.

Ametitele teadaoleva info põhjal on kõik sündmuses osalenud lapsed tänaseks koolis ja terved ning neil ei esine kõrvaltoimeid.

Ravimiameti kinnitusel vastab vaktsiin Priorix kõikidele ettenähtud kvaliteedinõuetele ning selle ohutuses ei ole alust kahelda. Ühtlasi palub Ravimiamet informeerida ameteid võimalikest ravimite kõrvaltoimetest.