• English
  • Eesti
UudisedUudised

Testosterooni sisaldavate ravimite seos südameprobleemide riski suurenemisega ei leidnud kinnitust

14.10.2014
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) hindas Eesti poolt algatatud protseduuri käigus testosterooni sisaldavate ravimite südame ja veresoontega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid, sh südameinfarkti teket. PRACi hinnangul ei ole kindlat seost südameprobleemide riski suurenemise ja testosterooni kasutamise vahel meestel, kelle organismis ei toodeta piisavalt testosterooni (hüpogonadism). Komitee hinnangul ületab testosteroonist saadav kasu jätkuvalt võimalikud riskid, kuid testosterooni sisaldavaid ravimeid tohib kasutada ainult juhul, kui testosterooni puudus on kinnitatud lisaks kliinilistele nähtudele ja sümptomitele ka laboratoorsete uuringutega.

PRACi hinnangul on tõendid testosterooni sisaldavate ravimite südamega seotud tõsiste kõrvaltoimete riski kohta vastuolulised. Kuigi mõned uuringud, sh kolm hiljuti avaldatud uuringut (1,2,3) tuvastasid suurenenud südameprobleemide riski testosterooni kasutavatel meestel võrreldes seda ravi mittesaavate meestega, esinesid nendes uuringutes mõned metodoloogilised puudused ning teised uuringud (4,5) ei kinnitanud seda riski. PRAC märkis ka seda, et testosterooni puudus võib samuti suurendada südameprobleemide tekkeriski.

Kõigi testosterooni sisaldavate ravimite ravimiinfosid täiendatakse. Lisatakse soovitused testosterooni taseme ja teatud verenäitajate jälgimise kohta ning hoiatused südamehaiguste, maksa- ja neeruprobleemidega patsientidel kasutamise kohta. Samuti lisatakse hoiatused, et ohutuse ja efektiivsuse andmed üle 65-aastastel patsientidel on piiratud, et testosterooni tase langeb vanusega ning et ealised testosterooni normväärtused ei ole teada.

Testosterooni sisaldavate ravimite ohutust jälgitakse jätkuvalt. Mitmed uuringud on alles pooleli ja nende tulemusi hinnatakse järgmise perioodilise ohutusaruande osana.

PRACi soovitus edastatakse Euroopa ravimiametite koordineerimisgrupile (CMDh) lõpliku seisukoha vastuvõtmiseks.

Täiendav informatsioon
Eestis on registreeritud järgmised testosterooni sisaldavad ravimid: Sustanon süstelahus (N.V. ORGANON), Nebido süstelahus (Bayer Pharma AG) ja Testim 50 mg geel (Ferring Lääkkeet Oy).

Eestis kasutab igapäevaselt testosterooni erinevaid ravimvorme hinnanguliselt 220 meest.

Info Euroopa Ravimiameti veebilehel: https://www.ema.europa.eu/news/prac-review-does-not-confirm-increase-heart-problems-testosterone-medicines
Viited:
1. Xu et al. 2013
2. Vigen et al. “Association of testosterone therapy with mortality, myocardial infarction, and stroke in men with low testosterone levels” JAMA. 2013 Nov 6;310 (17):1829-1836.
3. Finkle et al. “Increased risk of non-fatal myocardial infarction following testosterone therapy prescription in men.” PLoS One. 2014 Jan 29;9(1):e85805.
4. Baillargeon J, Urban RJ, Kuo Y-F, Ottenbacher KJ, Raji MA, Du F, Lin Y-l, Goodwin JS. Risk of myocardial infarction in older men receiving testosterone therapy. Ann Pharmacother 2014; 48(9):1138-1144.
5. Corona G, Maseroli E, Rastrelli G, Isidori A, Mannucci E, Maggi M. Cardiovascular risk associated with testosterone boosting medications: a systematic review and metaanalysis. Exp Opin Drug Safety 2014 (Posted online on August 19, 2014. (doi:10.1517/14740338.2014.950653)