• English
  • Eesti
UudisedUudised

Uus Balti pakendi juhend

30.05.2005
Printer-friendly version

 

Müügiloataotlejate ja -hoidjate töö lihtsustamiseks on 3 Balti riigi ravimiametid leppinud kokku nõuete osas juhtudeks, kui tootja soovib inimestel kasutatavat ravimit müüa Balti pakendis. See aitab vähendada tootja kulutusi erinevate Balti riikide pakendite ette valmistamiseks. Juhend võtab arvesse Euroopa Liidu ja Balti riikide vastavat õigust ning igapäevapraktikas ette tulnud ühiseid teemakäsitlusi. Keerukate juhtumite õiguslike probleemide korral tuleb lähtuda iga liikmesriigi seadustest. Eelmine Balti pakendi juhend oli välja töötatud Euroopa Liiduga liitumise eelnevas perioodis.